+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Direktor: Dušan Štolfa

Naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana
Telefon: +386 05 7311 280
Fax: +386 05 7311 289
ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si

Podračun pri UJP: 01100-6030704985
Matična št.: 5009189000
Davčna št.: 74080601

Poslovna sekretarka: Helena Tavčar

Računovodja: Enisa Pinces

Ravnatelj: Dušan Štolfa

Naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana Slovenija
Telefon: +386 05 7311 280
Fax: +386 05 7311 289
Elektronski naslov: ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si

Podračun pri UJP: 01100-6030704985
Matična št.: 5009189000
Davčna št.: 74080601

Šolska svetovalna služba: Mirjam Franetič (za programe gimnazija, ekonomski in aranžerski tehnik), Marjetka Gombač

Knjižničarka: Natalija Mikuletič

Računovodkinja: Enisa Princes

Tajnica: Helena Tavčar

Ravnatelj: Anton Marn

Naslov: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Telefon: +386 05 7313 516
Fax: +386 05 7313 511
info@vss-sezana.si

Referentka za študijske in študentske zadeve:
Tatjana Jagodnik

Organizatorka praktičnega izobraževanja:
Maja Prešeren