+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Razpis prostega delovnega mesta RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Svet zavoda Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova 3, 6210 Sežana, objavlja

R a z p i s

prostega delovnega mesta RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Gimnazije in ekonomske šole

(z možnostjo imenovanja za direktorja/direktorico Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana)

Svet zavoda Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana razpisuje prosto delovno mesto za ravnatelja/ravnateljico organizacijske enote Gimnazija in ekonomska šola (izvajamo programe: gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik). Razpis

KAMEN IN KULINARIKA